Preghiera a Maria S.S di Portosalvo

Ven, 13/09/2019 - 19:00

Madonna chi dall’ artu tu ndi vidi, ndi giudichi, e ndi guardi Cu amuri
Nu simu figghi toi e t’aduramu, ma spessu, anzi quasi sempi ndi scurdamu
E quandu bisognu ndavimu ti cercamu, e grazii e perdunu t’ imploramu
E tu, guardandu lu signuri, dici;
su figghi nostri, ndavimu mi iutamu, e nui in cambiu na preghiera vi cercamu. 

Badia Francesco

Rubrica: 

Notizie correlate